fredag, maj 17, 2013

Helhetsperspektiv och konsekvensanalys


Barn & Familje-nämnden i Eslöv röstar för nedläggning av Billinge Skola. 
Det enda konkreta anledningen de hela tiden återkommer till är det sviktande elevunderlaget och det är inget som vi argumenterar emot, det är väldigt få barn i skolan. 

Det blir ju lätt så när ledningen av skolan inte vill ta hand om den, säger åt familjer att ta sina barn till andra skolor och har öppet uttryckt att de inte kommer att arbeta för att skolan ska överleva vid flera tillfällen. 

När man ser på vad de nya reglerna för skolan gör för elever och skolor runt om i landet undrar man lite över konsekvensanalyserna från övre politiskledning. (Läs Björklund) Vad resultaten visar måste man ju ta förgivet att INGA sådana har gjorts, alls?

På dagarna arbetar jag med klusterarbete, vi ser mer och mer att det är helt ointressant vilken bransch du tillhör, utan det är hur man använder varandras resurser och kunskap Över branschgränserna som gör resultat, tillväxt och nya innovationer. Om du så arbetar i byggbranschen eller IT.

När ska det tänket nå till politiken, när ska man se att om ena handen lägger ner miljoner på landsbygdsutveckling, att få en kommun attraktiv som pendlingskommun - inte rimmar ihop med att lägga ner samhällsbyggande delar, även om de är små skolor – gör arbetet för att göra kommunen attraktivt ogjort.

Som exempel i Eslöv, kommunen jag bor i, vore det inte en idé att ha en vision för kommunen att kunna erbjuda alla typer av människor alternativa sätt att bo för alla smaker. Om några år öppnar Max Lab i Lund, 20 minuter från vår by Billinge.  Låter det omöjligt att de som kommer inflyttandes för att arbeta där skulle kunna tänka sig ett hus på landet, med en skola nära och kommunikation till Lund på kort tid.

Om man i stället arbetar för att ha en helhets bild på hur kommunen kan bli en attraktiv, hållbar och miljövänlig plats att bo på för många smaker, så skulle inte arbetet blir roligare för alla då?

Och vad blir de långsiktiga konsekvenserna för att lägga ner en skola i en by, vi kan se vad som har hänt efter att man lagt ner äldreboendet, underlaget för en affärs fortlevnad försvann, då barnfamiljerna ofta pendlar ut/in till byn handlar man på andra större ställen på vägen. Arbeten försvann och affären har lagts ned, igen.

Måste vi bli tvingade att sköta dessa funktioner privat/själva, för att kommunen tjänstemän inte pallar ta hand om dem - för de är för obekväma, åt vilket håll tror ni viljan för att betala skatt till er då går? 

tisdag, maj 14, 2013

Billinge Skola

I Billinge by har vi en liten skola. Det har funnits en skola här sedan 1820-talet. Nu kommer den att bli för liten tycker tjänstemännen som förvaltar den och föreslår nedläggning och flyttning av barnen till Stehag skola. Att elevantalet sviktat de senaste åren har de inte sett som sin skyldighet att undersöka orsaken till, utan skyller på det fria skolvalet som tillkommit. 

Många boende i Billinge by bor här på grund av att det finns en skolan här, vare sig de har barn där nu eller planerar att ha. Vi är många som sett en attraktiv by med bra läge där man kan få leva på landsbygden och ändå få ett fungerade livspussel. Att ha sina barn nära sina hem deras första tio år av livet och ändå ha möjlighet att pendla in till arbeten på andra orter. 

Skolan har sedan ett antal år nu inte haft det ledarskap som behövts för att få en kontinuerlig och stark pedagogik och lärare som trivs i sin roll i den lilla skolan, det har Skolinspektionen påpekat redan 2007. 
Alla trivs inte med livet på landet och det lilla sammanhanget, men tillräckligt många för att vi ska kunna hitta några som vill leva under samma förutsättningar som vi som bor i Billinge by har. 

Förvaltningen ser inte det som deras ansvar att se på hur man kan vända den dåliga trenden och få en blomstrande skola, i stället väljer man att lägga ner. 

När vi ryktesvägen fick reda på att skolan skulle läggas ner samlade vi på några få dagar över åttio personer till ett möte i byn för att diskutera frågan, de flesta boendes i Billinge, för att höra  - vill Billinge ha en skola kvar? Svaret var uppenbart ja. 

Vi vill leva i en levande landsbygd. En bygd där alla samhällsbärande funktioner läggs ner en efter en är inte en levande landsbygd  - det blir bara det - en bygd. 

Vi vill få chansen att Tillsammans med förvaltningen av skolan se på hur vi Tillsammans kan utveckla den, inte bara förvalta den. Se på vilka möjligheter det finns att attrahera flera elever från närområdet till en attraktiv skola, se den som en resurs (till bla Stehag), i stället för ett problembarn som vi skickar till stan. 

Ge oss den chansen, vi har bett om den förr utan någon som helst gehör och det gav oss dagens situation. 
Ge oss nu chansen att utveckla Billinge Skola tillsammans, till något bra.