fredag, juni 14, 2013

En uppväxt i Billinge

13 juni hade Billinge ännu en representant på insändarsidan i Skånskan och vi vill upplåta plats för spridning även för denna. Vår bygranne Tove Gunnarsson skriver om vad det hela handlar om, om livet i en by på landsbygden. 


Jag sitter här och tittar ut över böljande ängar och njuter av all grönska. Tuppen gal och fåglarna sjunger högt. Jag befinner mig i Billinge, en by, som ligger i utkanten av Eslövs kommun. Jag är född och uppväxt här. Min släkt har levt i Billinge i flera generationer och detta är en plats som jag aldrig tänker lämna. Jag älskar naturen, människorna och allt som denna underbara by har att erbjuda.

Det är med stor sorg och besvikelse som jag i dag sitter och skriver detta brev till er. Jag är 24 år gammal. Jag har gått i Billinge skola upp till tredje klass, sen Stehag, följt av Eslöv och slutligen Lund. Min skolgång kan liknas vid trappsteg, från litet till större, vilket jag kan tycka är bra eftersom små barn behöver börja smått för att sen utvecklas till det lite större.  Billinge skola var en fantastisk tid, faktiskt den där jag trivdes allra bäst. Där var fantastiska lärare, underbar miljö och fina kamrater. Jag var motiverad, gillade studierna och älskade att gå upp varje morgon för att gå till skolan.

Klasskamraterna är vänner som följt mig genom hela livet. Vi känner en otrolig gemenskap och en kärlek för varandra som jag tror är evig. Tack vare den lilla byskolan och byn har vi fått möjligheten att utveckla denna fina gemenskap. Vi är både killar och tjejer i olika åldrar där alla är accepterade för den de är. På grund av de förutsättningar har de flesta valt att bosätta sig här i byn även i vuxen ålder vilket inte är lika självklart utan en skolgång i Billinge skola. Jag är så glad att ha fått denna möjlighet till en så fantastisk uppväxt och fint liv i denna mysiga by.

Det gör mig så ledsen att det ska vara så himla svårt, nästintill omöjligt att kunna ge sina kommande barn samma möjligheter. På dessa 24 år som jag levt har byn blivit fråntagen så mycket. Allt från lokal bank, post, distriktsmottagning, den allmänna skötseln av byn, ja listan kan göras lång och nu vill ni även ta skolan ifrån oss.

Varför ska ni ta ifrån oss den enda och viktigaste servicen som finns kvar? Det som gör att Billinge kommer kunna överleva som by. Tänk på alla små barn. Jag tycker inte att sex åringar ska sättas på en 40 minuter lång busstur klockan sju på morgonen, för att sedan åka till en stor skola långt bort med många elever och stora klasser. Sex år gamla! Trygghet och närhet är viktigt. Små klasser och en liten bra byskola kan erbjuda detta.

Vi människor som lever här vill också bli sedda och få ta del av kommunal service. Vi tillhör faktiskt Eslövs kommun lika mycket som tätortsborna. Vad vill ni att vi ska göra? Hur mycket ska vi behöva kämpa och hur mycket motvind ska vi möta? Bara för att Billinge var en av de byar som vid sammanslagningen till nuvarande kommuner råkade hamna längst bort innebär det inte att vi har mindre värde eller rättigheter.

Vi är en skara människor som lever för vår landsbygd. Vi är glada för att bidra till vår by och till vår kommun. Vi vill att kommunen värnar om sina medborgare lika mycket som vi värnar om vår by. Kommunen bör ta tillvara på alla resurser inom kommungränsen, se alla medborgare som jämlika och stödja utveckling – inte avveckling.

Som kommunstyre är det ert ansvar att skapa denna utveckling. Varför inte börja redan i dag? Ta tillvara möjligheten för oss medborgare att kunna leva i en blomstrande landsbygd. Utveckla Billinge skola till en bra skola, en skola där barn inspireras och stimuleras. En satsning på skolan innebär en satsning på människor i alla åldrar, en satsning som ger alla en möjlighet till frihet, välbefinnande och utveckling.Tove Gunnarsson

onsdag, juni 12, 2013

Opportunt och odemokratiskt kring nedläggningen av Billinge skola

Vår vän och bygranne Christina Johnsson skrev en insändare som var med i papperstidningen Skånskan igår. De publicerar inte insändare på internet, så därför vill jag gärna dela vår bloggplats till den för enklare spridning.


Enligt Eslövs kommun och kommunalrådet Cecilia Lind är jag och några föräldrar till skyliga till att Billinge skola läggs ned (Skånskan 7 juni 2013). Det känns fantastiskt att jag och en handfull personer till har ett sådant inflytande, att vårt skolval kan ha sådan effekt på kommunens politik. Om det nu är så. Låt mig lyfta fram en alternativ bild.

Till att börja med står det klart att enligt skollagen hemkommunen ansvarar för kvaliteten i utbildningen i de skolor som den bedriver. Rektorn har det pedagogiska ansvaret för skolan.
För det andra är det klart att rektorn för Billinge skola, den före detta skolan, har fått kraftig kritik från Skolinspektionen för sitt bristande pedagogiska ledarskap. Skolinspektionen pekar i sin tillsyn på att detta har fått följder för verksamheten vid skolan bland annat genom att personalen inte erhållit kompetensutveckling. Det saknas (vid granskningstillfället) bibliotek och barnen som lämnar skolan har enligt inspektionen bristfälliga kunskaper i vissa ämnen, däribland matematik.

Det framgår således entydigt från den statliga tillsynen av Eslövs skola i Billinge att rektorn inte sköter sitt uppdrag och av det skälet föreläggs huvudmannen att åtgärda detta. Märk väl att ett föreläggande är en allvarlig kritik från Skolinspektionen.
Följaktligen är det riktigt att dra slutsatsen att Eslövs kommun inte skötte sitt åtagande enligt skollagen när det gäller Billinge skola.

När jag som förälder stod inför valet att välja skola för mitt barn förra våren var det inte ett enkelt val. Jag hade trots allt flyttat hit för att leva i byn och låta mitt barn växa upp här. Men - efter att ha fått kunskaper från föräldrar som tidigare haft sina barn i skolan, efter att ha haft barnet i förskolan där delar av verksamheten var knuten till skolan, efter att ha varit på besök i skolan och sett hur det ser ut (inte minst på skolgården eller i ”biblioteket”) och efter att ha haft en hel del kontakt med personal vid skolan (och erfarit att de brutit mot bland annat sekretesslagen i relation till någon annans barn) framstod det som mycket tveksamt om skolan kunde leverera den utbildning som jag vill ge mitt barn.

Som förälder måste jag ta mitt ansvar för mitt barns lärande. Det är en självklarhet. Jag kan på inga villkor sätta barnet i en skola som inte följer lagen, som inte sätter det pedagogiska ledarskapet högst. Eslöv är heller inte känt för bra skolor eller en god skolpolitik. Jag är dessutom expert i offentlig rätt och skolfrågor och professionellt engagerad i lärandeprocesser och respekt för barnet. Det är sett ur det perspektivet omöjligt att ha mitt barn i en skola med en statligt konstaterad bristfällig rektor, undermålig kompetensutveckling hos personalen (hur välvillig den än är), avsaknad av samråd och föräldrainflytande och i en skola där barn inte kan det de ska när de går ut skolan. Och då har jag inte nämnt min och min familjs personliga livssituation.
De argument som Eslövs kommun med kommunalrådet Cecilia Lind i spetsen för fram är synnerligen oförskämda, bygger på okunnighet och framför allt på en ovilja att erkänna ansvar för egna tillkortakommanden i ledningen av en angelägen verksamhet. Om man lägger argumentationen från kommunen på bordet i kronologisk ordning så ser man dessutom att de förändras på ett opportunt sätt. 

Från början handlar de om att Billinge tar resurser från Stehag och att det inte är riktigt att driva skolor med färre än 100 barn (fast merparten av Sveriges skolor i själva verket har färre en 100 barn). Nu handlar det om att föräldrarna till nitton barn valt en annan skola (helt lagenligt) och därigenom bär skulden för att skolan läggs ned.
OK, om vi hade låtit våra barn gå i Billinge skola, hade kvaliteten blivit bättre då? Hade rektorn förmått att vara på plats då? Hade hon lett verksamheten enligt lagen och sett till att barnen nådde sina lärandemål och personalen kompetensutvecklades som den borde? Hade hon blivit en god pedagogisk ledare då?
Är det egentligen inte så att Eslövs skolor går med ett kraftigt underskott under nuvarande skollednings regim? Är det inte så att skolledningen helt ignorerat att den kraftfulla kritik som Skolinspektionen riktat mot rektorn?
Och är det inte så - egentligen - att Eslövs kommun stänger skolan för att den har just de problemen, det ekonomiska , bristerna i ledarskap och avsaknad av visioner för skolan? Och att kommunen inte kunde leva upp till lagens kvalitetskrav?
Det oförskämda är att kommunen – med kommunalrådet Cecilia Lind i spetsen - använder mig och de andra föräldrar som fattat beslut för sina barns bästa som undanflykt. Det är fult och oansvarigt av det offentliga, fult för att det är lögn, fult för att kommunen ställer en redan sårad bys innevånare mot varandra, oansvarigt för att kommunen har ett större uppdrag än att skydda sig själv och sin självbild.
Det är med rätta som många i Billinge är upprörda, inte så mycket över att skolan har lagts ned även om det i sig är en stor sorg och bedrövelse, utan för att kommunens företrädare argumenterar ohederligt och opportunt efter att ha nekat människor möjlighet att ta del i beslut som har stor konsekvens för vardagen för många barn och deras familjer, för byn och för bygden.

Christina Johnsson

Billinge

fredag, maj 17, 2013

Helhetsperspektiv och konsekvensanalys


Barn & Familje-nämnden i Eslöv röstar för nedläggning av Billinge Skola. 
Det enda konkreta anledningen de hela tiden återkommer till är det sviktande elevunderlaget och det är inget som vi argumenterar emot, det är väldigt få barn i skolan. 

Det blir ju lätt så när ledningen av skolan inte vill ta hand om den, säger åt familjer att ta sina barn till andra skolor och har öppet uttryckt att de inte kommer att arbeta för att skolan ska överleva vid flera tillfällen. 

När man ser på vad de nya reglerna för skolan gör för elever och skolor runt om i landet undrar man lite över konsekvensanalyserna från övre politiskledning. (Läs Björklund) Vad resultaten visar måste man ju ta förgivet att INGA sådana har gjorts, alls?

På dagarna arbetar jag med klusterarbete, vi ser mer och mer att det är helt ointressant vilken bransch du tillhör, utan det är hur man använder varandras resurser och kunskap Över branschgränserna som gör resultat, tillväxt och nya innovationer. Om du så arbetar i byggbranschen eller IT.

När ska det tänket nå till politiken, när ska man se att om ena handen lägger ner miljoner på landsbygdsutveckling, att få en kommun attraktiv som pendlingskommun - inte rimmar ihop med att lägga ner samhällsbyggande delar, även om de är små skolor – gör arbetet för att göra kommunen attraktivt ogjort.

Som exempel i Eslöv, kommunen jag bor i, vore det inte en idé att ha en vision för kommunen att kunna erbjuda alla typer av människor alternativa sätt att bo för alla smaker. Om några år öppnar Max Lab i Lund, 20 minuter från vår by Billinge.  Låter det omöjligt att de som kommer inflyttandes för att arbeta där skulle kunna tänka sig ett hus på landet, med en skola nära och kommunikation till Lund på kort tid.

Om man i stället arbetar för att ha en helhets bild på hur kommunen kan bli en attraktiv, hållbar och miljövänlig plats att bo på för många smaker, så skulle inte arbetet blir roligare för alla då?

Och vad blir de långsiktiga konsekvenserna för att lägga ner en skola i en by, vi kan se vad som har hänt efter att man lagt ner äldreboendet, underlaget för en affärs fortlevnad försvann, då barnfamiljerna ofta pendlar ut/in till byn handlar man på andra större ställen på vägen. Arbeten försvann och affären har lagts ned, igen.

Måste vi bli tvingade att sköta dessa funktioner privat/själva, för att kommunen tjänstemän inte pallar ta hand om dem - för de är för obekväma, åt vilket håll tror ni viljan för att betala skatt till er då går? 

tisdag, maj 14, 2013

Billinge Skola

I Billinge by har vi en liten skola. Det har funnits en skola här sedan 1820-talet. Nu kommer den att bli för liten tycker tjänstemännen som förvaltar den och föreslår nedläggning och flyttning av barnen till Stehag skola. Att elevantalet sviktat de senaste åren har de inte sett som sin skyldighet att undersöka orsaken till, utan skyller på det fria skolvalet som tillkommit. 

Många boende i Billinge by bor här på grund av att det finns en skolan här, vare sig de har barn där nu eller planerar att ha. Vi är många som sett en attraktiv by med bra läge där man kan få leva på landsbygden och ändå få ett fungerade livspussel. Att ha sina barn nära sina hem deras första tio år av livet och ändå ha möjlighet att pendla in till arbeten på andra orter. 

Skolan har sedan ett antal år nu inte haft det ledarskap som behövts för att få en kontinuerlig och stark pedagogik och lärare som trivs i sin roll i den lilla skolan, det har Skolinspektionen påpekat redan 2007. 
Alla trivs inte med livet på landet och det lilla sammanhanget, men tillräckligt många för att vi ska kunna hitta några som vill leva under samma förutsättningar som vi som bor i Billinge by har. 

Förvaltningen ser inte det som deras ansvar att se på hur man kan vända den dåliga trenden och få en blomstrande skola, i stället väljer man att lägga ner. 

När vi ryktesvägen fick reda på att skolan skulle läggas ner samlade vi på några få dagar över åttio personer till ett möte i byn för att diskutera frågan, de flesta boendes i Billinge, för att höra  - vill Billinge ha en skola kvar? Svaret var uppenbart ja. 

Vi vill leva i en levande landsbygd. En bygd där alla samhällsbärande funktioner läggs ner en efter en är inte en levande landsbygd  - det blir bara det - en bygd. 

Vi vill få chansen att Tillsammans med förvaltningen av skolan se på hur vi Tillsammans kan utveckla den, inte bara förvalta den. Se på vilka möjligheter det finns att attrahera flera elever från närområdet till en attraktiv skola, se den som en resurs (till bla Stehag), i stället för ett problembarn som vi skickar till stan. 

Ge oss den chansen, vi har bett om den förr utan någon som helst gehör och det gav oss dagens situation. 
Ge oss nu chansen att utveckla Billinge Skola tillsammans, till något bra.

söndag, mars 04, 2012

spring

Har tyckt mig känna att några kläder blivit mindre på sistens. Och att det är dax att börja röra på mig rent allmänt med. Det var ju.. något decennium sedan sist. Eller ja, sedan jag tränade i alla fall. Förra sommaren visade ju det sig att om man bor som vi gör och har 4400 kvm stor trädgård som inte rensats eller klippts på ett 50 tal år så duger det arbetet fin fint som träning det med.


Anyway. När kidsen var på Funkykids i Eslöv på lördagen, tog vi en promenad "i stan" och hittade juste dojjor på intersport, på rea.
Så idag, innan frukost, så testade jag. Laddade ner Nike+ appen och fixade några bra låtar att springa till. Tog några låtar bara, för jag förstod ju att denna runde inte kommer att bli lång. Som sagt, säkert tio år sedan jag sprang senast.
Och fan va drygt det var, inte så jag inte kommer att springa igen. Men de första 500 metrarna var värst,  vet inte hur få minuter jag pallade springa i sträck men inte var det många. Fick gå lite, springa igen. osv, pallade hela 2.5 km. ;)
Men, oh well. Jag har börjat i alla fall.


Har sedan spenderat resten av dagen med att röja i snickeboa och hemma. Så det blev ju ett längre pass än de stackars kilometrarna.

onsdag, september 14, 2011

nya brillor

Vann en tävling på facebook, min mor och svärmor med, gratis glasögon från Lensway. 
Inte så dumt, eftersom mina gamla rasade samman i början av sommaren. 

Prio Lista

Okej, säg att du äger 4 000 kronor och du har denna lista på saker som alla måste göras:

fixa hängränna ovan ytterdörren
köpa några kubik ved
ringa en reparatör för att kolla på IVT jordvärmepumpen
köpa fläkt till duschen
plåt "hatt" till dusch-fläkts-skorstenen


Vissa av dessa går ju att kombinera, då de inte kostar så mycket... 
Vad skulle ni välja göra först?


onsdag, augusti 10, 2011

Fråga till Ronny

Ronny!

Skulle denna fläkt passa till det rör som ni satt in?

http://www.luftbutiken.se/badrumsflakt/3176-pax-passad-60-fukt-grundvent.html

Och räker den styrkan?

Tack då! :)

- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag, juli 13, 2011

Rent

Har tvättat i tre dagar nu, eller sedan i måndags eftermiddag i alla fall. Mats med fru tillika arbetspartner, var här och gjorde den sista delen i renoveringen, sjukt skönt. Och så har vi sjukt mycket rena kläder nu också.Nu är det målningsfix kvar, men det gör vi regndagar och till hösten, en del kvar ute på huset att ta hand om medans vädret tillåter.

Imorgon inväntar vi fam Öhmans, sedan Struwes, mormor & P-O och så i augusti Eriksson Bjurells! Yay!!!


- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag, juli 04, 2011

Till Ronny

Vi duschade i torsdagskväll! :)

Snart kanske vi ser vad man gör på wc också, vi hoppas på att tvätta kläder snart med, väntar på elen.

Hej!

söndag, juni 26, 2011

Midsommar

Firade vi hos farmor i Skanör, kusiner och sysslingar.

syssling och lilla Doris
Min crew.
Dansbanan vid midsommarstången var poppis!

onsdag, maj 25, 2011

Lugg

Dina och Otis hjälpte till att trimma gräset här om dagen.
Dina tyckte visst att luggen behövdes trimmas med.
- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag, maj 05, 2011

Vatten

Är så trött på att inte ha tvättmaskinen inkopplad, Otis har slut på tröjor. Nu blir det ännu mera back to basics och hantvätt ikväll. Tur man har armstyrka.

När som helst vore det trevligt med en dusch hemma också!

Börjat måla huset som ni sett innan kanske, framsidan i stort sett klar, bara nya biten som behöver målas en gång till. Huset ser Så mycket friskare ut! Yay!

tisdag, maj 03, 2011

Frost

Stackars blommorna, frost i natt.
Men ingen snö i Skåne idag i alla fall, inte ett moln på himlen i Malmö, än.

Läste Emi Guners blogg och fick tips om ett ganska nytt magazine, The Gentelwoman.
Måste nu tipsa vidare, vilken hitt vetkligen och så snygg!

Nu vill ja hitta de tidigare två nummren.

måndag, maj 02, 2011

Detaljer

Änligen börjar finishen komma på plats, men omöjlig att fotta i motljus. Superfint i fönstret och öppningen in till köket, fina breda plank insatta idag!Fetaste fönsterbrädan! :)

- Posted using BlogPress from my iPhone