tisdag, maj 14, 2013

Billinge Skola

I Billinge by har vi en liten skola. Det har funnits en skola här sedan 1820-talet. Nu kommer den att bli för liten tycker tjänstemännen som förvaltar den och föreslår nedläggning och flyttning av barnen till Stehag skola. Att elevantalet sviktat de senaste åren har de inte sett som sin skyldighet att undersöka orsaken till, utan skyller på det fria skolvalet som tillkommit. 

Många boende i Billinge by bor här på grund av att det finns en skolan här, vare sig de har barn där nu eller planerar att ha. Vi är många som sett en attraktiv by med bra läge där man kan få leva på landsbygden och ändå få ett fungerade livspussel. Att ha sina barn nära sina hem deras första tio år av livet och ändå ha möjlighet att pendla in till arbeten på andra orter. 

Skolan har sedan ett antal år nu inte haft det ledarskap som behövts för att få en kontinuerlig och stark pedagogik och lärare som trivs i sin roll i den lilla skolan, det har Skolinspektionen påpekat redan 2007. 
Alla trivs inte med livet på landet och det lilla sammanhanget, men tillräckligt många för att vi ska kunna hitta några som vill leva under samma förutsättningar som vi som bor i Billinge by har. 

Förvaltningen ser inte det som deras ansvar att se på hur man kan vända den dåliga trenden och få en blomstrande skola, i stället väljer man att lägga ner. 

När vi ryktesvägen fick reda på att skolan skulle läggas ner samlade vi på några få dagar över åttio personer till ett möte i byn för att diskutera frågan, de flesta boendes i Billinge, för att höra  - vill Billinge ha en skola kvar? Svaret var uppenbart ja. 

Vi vill leva i en levande landsbygd. En bygd där alla samhällsbärande funktioner läggs ner en efter en är inte en levande landsbygd  - det blir bara det - en bygd. 

Vi vill få chansen att Tillsammans med förvaltningen av skolan se på hur vi Tillsammans kan utveckla den, inte bara förvalta den. Se på vilka möjligheter det finns att attrahera flera elever från närområdet till en attraktiv skola, se den som en resurs (till bla Stehag), i stället för ett problembarn som vi skickar till stan. 

Ge oss den chansen, vi har bett om den förr utan någon som helst gehör och det gav oss dagens situation. 
Ge oss nu chansen att utveckla Billinge Skola tillsammans, till något bra.

Inga kommentarer: